Samen voetbalherinneringen ophalen. Dat is de essentie van Football Memories. Voor het nieuwe project van NAC Maatschappelijk gaan senioren elkaar ontmoeten in het Rat Verlegh Stadion. Hierbij halen zij 90 minuten lang herinneringen op uit het rijke voetbalverleden van NAC Breda. Dit doen ze onder leiding van enthousiaste vrijwilligers die graag meepraten over NAC.

Regionale welzijns- en zorgorganisaties verzorgen de aanwas van deelnemers. Daarmee is er geen vrije aanmelding van deelnemers, maar worden deze zorgvuldig geselecteerd door onze partners.

Beleef Dementie draagt in samenwerking met Samen Dementie Vriendelijk (Alzheimer Nederland) bij aan de opleiding van de vrijwilligers. Hiervoor verzorgen wij pro bono onze VR simulatietraining.

Komend half jaar wordt eerst een pilot gedraaid met circa 10 deelnemers. Bij een goed verloop zal dit aantal vanaf 2022 worden uitgebreid en worden ook omliggende gemeentes bij het project betrokken. De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdag 1 september en vervolgens wordt er tot en met woensdag 22 december iedere twee weken een bijeenkomst georganiseerd. Op basis van foto’s, kranten, fragmenten en andere memorabilia worden de gesprekken op gang gebracht. Football Memories is er voor de senioren die veelal aan huis gekluisterd zijn en weinig tot geen sociale contacten meer hebben. Daarmee bestaat de dynamiek van de deelnemers veelal uit dementerende personen, maar ook uit senioren die omwille van andere redenen geen sociaal contact meer hebben.

Heeft u interesse ook iets te betekenen als organisatie of als vrijwilliger voor NAC Football Memories? Mail dan naar maatschappelijk@nac.nl om naar de mogelijkheden te vragen.