Code Sociaal Ondernemen

Het primaire doel van Beleef Dementie is om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Geld verdienen is geen hoofddoel, maar een middel om onze missie na te streven en onze doelen te bereiken. Net als een gewone onderneming levert Beleef Dementie diensten (=trainingen) waarvoor onze klanten betalen. Ons businessmodel is echter helemaal afgestemd op het realiseren van impact.

In onze bedrijfsvoering hebben wij de 5 principes van de Code Sociale Ondernemingen uitgewerkt en sinds juli 2020 is Beleef Dementie ook toegelaten tot het landelijke Register Sociale Ondernemingen.

De uitwerking van de 5 principes creëert herkenbaarheid en transparantie. Onze missie en doelstellingen zijn vastgelegd in de statuten. Realiseren van maatschappelijke impact staat hierin centraal. Hierover zijn wij ook actief in contact met onze stakeholders. Over onze bedrijfsvoering zijn wij transparant en we hebben een actief informatiebeleid. In de statuten is ook geborgd dat monetaire winst niet voorop staat en 70% van het financieel resultaat wordt ingezet voor het realiseren van onze doelstellingen. Beleef Dementie voert een gematigd beloningsbeleid en het verschil tussen de meest en minst verdienende in de organisatie zal nooit meer zijn dan een factor 5.

Downloads

Theory of Change Beleef Dementie BV
Impact meten Beleef Dementie BV
Impact 2020