Zoals iedereen zijn ook wij van Into D’mentia / Beleef Dementie in 2020 geconfronteerd met de Covid-19 virus. De druk in de VVT- en welzijnsinstellingen was zo hoog, dat er weinig  ruimte was voor het verzorgen van onze trainingen met de simulatiecabine en de VR-dementiebril. Desondanks hebben wij vorig jaar 879 zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers getraind en hebben een aantal organisaties een licentie op de VR-bril afgenomen.

De waardering voor onze trainingsmethodiek waarbij wij deelnemers niet alleen vertellen wat dementie met je doet maar ze de ziekte ook zelf laten ervaren was hoog. De belangrijkste uitkomst uit de evaluatie over alle deelnemers van de trainingen in 2020:

Op de vraag/stelling:

“De hele ervaring met dementiesimulatie cabine en/of de VR-dementiebril helpt om de relatie met de persoon met dementie te verbeteren en te verdiepen zodat de zorgtaak compassievoller wordt en minder belastend”

Antwoordden 82% van de deelnemers:

“De dementie ervaring helpt om je te kunnen verplaatsen in de belevingswereld van iemand met dementie. Ik ben er zeker van dat mijn relatie met en de zorg voor de persoon met dementie door de dementie ervaring en training wel zal verbeteren”.

Dit is een resultaat waar wij erg blij mee zijn!