Onze partners

Alleen door samen te werken kan Beleef Dementie de impact realiseren, die wij beogen. Hiervoor hebben we aantal partners waar al geruime tijd mee wordt samengewerkt om de inhoud en de kwaliteit van onze trainingen te waarborgen en om als sociale onderneming versterkt te worden. Hieronder staan de logo’s van onze vaste partners.

Download

Stakeholdersbeleid Beleef Dementie BV