Privacy en algemene voorwaarden

Beleef Dementie verwerkt persoonsgegevens. Graag informeren wij u hier duidelijk en transparant over. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In onze privacy regels laten we u weten welke gegevens we verzamelen. Zo begrijpt u precies hoe wij met uw gegevens omgaan.

De algemene voorwaarden van de Beleef Dementie BV vormen geen uitzondering op gangbare algemene voorwaarden en zijn dus redelijk eenzijdig en zwartwit geformuleerd. Wij willen echter met u samenwerken op basis van een tweetal kenmerken: duurzaamheid en wederkerigheid. Wij geloven in relaties die nu en in de toekomst in balans zijn. Wij zullen bij een klacht of conflict dan ook altijd vanuit deze twee waarden handelen.

Onze algemene voorwaarden kunt u hieronder downloaden.

Downloads

Privacy regels Beleef Dementie BV
Algemene Voorwaarden Beleef Dementie BV