Op 5 maart kwam in het nieuws wat de waarde van mantelzorg is voor de maatschappij: 22 miljard per jaar. Mantelzorg lijkt misschien gratis, maar dit onderzoek toont aan dat het dat niet is. Het kost de arbeidsmarkt arbeidskrachten. En dit gemis van krachten zal met de toenemende vergrijzing alleen maar stijgen. Wanneer we daarbij meer en meer van mantelzorgers gaan vragen zonder hen daarbij goed te ondersteunen, is eenvoudig uit te rekenen dat mantelzorg uiteindelijk niet gratis is.

Mantelzorgers goed ondersteunen loont dus, zo blijkt uit het onderzoek dat Ecorys heeft uitgevoerd in opdracht van MantelzorgNL. De Into D’mentia dementie simulatie trainingen sluiten in de doelstelling hierbij volledig aan. De training geeft de mantelzorger meer begrip, meer inlevingsvermogen wat tot meer empathie leidt, waardoor de ervaren zorglast van de mantelzorger lager is en de mantelzorgtaak beter en langer volgehouden kan worden.

Ongekende waarde van mantelzorgers
Het onderzoek van Ecorys laat de ongekende waarde zien van de inzet van mantelzorgers in Nederland. Want als mensen niet voor hun naasten zouden zorgen, bedragen de kosten voor de maatschappij 32 tot 44 miljard euro. De maatschappelijke kosten om een mantelzorger door een zorgprofessional te laten vervangen, zijn namelijk 70% tot 100% hoger.

Dit onderstreept het maatschappelijke belang van mantelzorg en het belang om mantelzorgers te ondersteunen, met name om overbelasting en risico op uitval te voorkomen. Beleef Dementie roept dan ook Gemeentes, zorgverzekeraars en werkgevers op om geld vrij te maken voor mantelzorgondersteuning.